Öğreti Nedir? | Öğretiler | Tüm Öğretiler | Doç. Dr. Ahmet YILDIZHAN

Öğreti Nedir?

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “Öğreti” kelimesinin karşılığı şöyle verilmektedir:

  • Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve doğmaların bütünü, meslek, doktrin.
  • Belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olan ilke veya ilkeler dizisi, doktrin.
  • Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin.

Sözlükte bu şekilde tanımlanan herhangi bir Öğreti sadece bilim veya felsefe alanında değil; din gibi başka alanlarda da olabilir. Mesela Budizm (THE TEACHING OF BUDDHA) aslında Hinduizm kökenli bir “Öğreti” iken, “Öğretimiz” (THE TEACHING OF YILDIZHAN) İslam ve Kur’an kökenli bir “Öğreti”dir.

“Öğretimiz” aslında öylesine kapsamlıdır ki; bilim, felsefe ve din gibi bütün alanları ilgilendirmektedir. İçerisinde “Büyük patlama nerede oldu?” sorusuna cevap verilmesi bunun bir göstergesidir.

“Öğretimiz” kalpleri ve beyinleri tatmin eden, huzur veren, mutlu kılan; öylesine akılcı, sevgi dolu, orijinal, ileri düzeyde bir “Öğreti”dir ki; Buda bu gün yaşasaydı Rahipleri ve Müntesipleri ile birlikte topluca “Öğretimiz”i benimser, onun yaygınlaşması için elinden gelen gayreti gösterirdi.

“Öğretimiz” İslam’ın barışçı ve akılcı söyleminden süzülerek gelmektedir. Evrenseldir. Hem günümüze hem de önümüzdeki bin yıllara ışık tutmaktadır.

Ömrü hep arayış içinde geçen Tolstoy ile Budizm’in kurucusu olan Buda maalesef “Öğretimiz” ile tanışamadılar. Ama torunlarım Ayşe Zehra, Irmak Sare, Muhammed Pars ve bundan sonraki nesiller çok şanslıdırlar. Çünkü böyle bir “Evrensel Öğreti”yi kucaklarında hazır bulacaklar ve ömür boyu beyin konforu içinde yaşayacaklar. Sevecekler, verecekler ve erdemli olacaklar. “İdeal Toplum”u oluşturacaklar. Huzur, barış, güvenlik, sevgi, mutluluk, özgürlük ve refah içinde yaşayacaklar. Alışılmışın dışında, şaşırtıcı, şoke edici pek çok yeni şeyle karşılaştıklarında akli dengelerini kolayca koruyacaklar.

“Evrensel Öğreti”de Allah’ın varlığı ve birliği esas alınmaktadır. Böyle olmasına karşılık tüm bilinçli varlıklar gibi Ateistler de “Öğreti” ortak çatısı altında toplanmaya davet edilmektedirler. Çünkü biliyoruz ki onlar da 50 Erdemi benimseyip akıllarını rehber edinirlerse, er geç Allah’ı bulacaklardır.

“Öğretimiz”de insanlığa ve varlık alemine “Tanrı’nın Dokusu” (THE TISSUE OF GOD), “Sonsuz Ötesi” (BEYOND INFINITY”, “E Uzayı”, “E Zamanı”, “Y Uzayı”, “Y Zamanı”, “E Evreni”, “Y Evreni”, “Ana Ünite”, “Kusurlu Üniteler”, “Tekamülün 10 Basamağı” (THE TEN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE SOUL), “Determinizm Perdesi”, “50 Erdem”, “Ölümsüzlük Merkezleri”, “İnsan ve Robotlara Aynı Anda Uygulanabilecek Evrensel Çapta Bir Ahlak Kodu Kavramı”, “Çoklu Erdem İçeren Eylemler”, “Tersten Pazarlık Etmek”, “İyi Kötü ve Nötr Durumlar”, “En Az 50 Boyutlu Evren”, “Global Teknik Devlet”, Galaktik Devlet”, “Evrensel Devlet”, “100 Evrensel Değer” (100 UNIVERSAL VALUES), “ İlk evrensel Değer: Akıl ” (FIRST UNIVERSAL VALUE: MIND), “İkinci Evrensel Değer: Sevgi” (SECOND UNIVERSAL VALUE: LOVE), “ Üçüncü Evrensel Değer: Hakikat ” (THIRD UNIVERSAL VALUE: TRUTH), “ İlk 3 Evrensel Değer: 1. Akıl, 2. Sevgi, 3. Hakikat ” (TOP 3 UNIVERSAL VALUES: 1. Mind, 2. Love, 3. Truth), “İlk 5 Evrensel Değer: 1. Akıl, 2. Sevgi, 3. Hakikat, 4. Barış, 5. Adalet ” (TOP 5 UNIVERSAL VALUES: 1. Mind, 2. Love, 3. Truht, 4. Peace, 5. Justice), “İlk 10 Evrensel Değer: 1. Akıl, 2. Sevgi, 3. Hakikat, 4. Barış, 5. Adalet, 6. Başkalarına zarar vermemek-varlıkları incitmemek-öldürmemek, 7. Doğruluk-dürüstlük, 8. Özgürlük, 9. Merhamet, 10. Hoşgörü ” (TOP 10 UNİVERSAL VALUES: 1.Mind, 2. Love, 3. Truth, 4. Peace, 5. Justice, 6. Refraining fram harm to others-not injuring beings-not killing, 7. Integrity, 8. Freedom, 9. Compassion, 10. Tolerance), “Homo Ethicus Superior”, “İnsanlık Maaşı” (HUMANITY WAGE) gibi pek çok yepyeni kavramlar, kelimeler ve anlayışlar hediye edilmiştir. Ayrıca “Ruh” ve onun fonksiyonları olan “bilinç, akıl, zeka, irade, nefis” detaylı bir şekilde ele alınarak bilimsellikten ödün vermeden izah edilmiştir. Üçüncü bin yılın başladığı şu zaman diliminde insanlığın sabırsızlıkla beklediği ve ihtiyaç duyduğu anlatı budur.

Bu sıradan bir “Öğreti” değildir. Hayatınıza anlam katacak, size hedefler çizecek, kör noktalardan ve çelişkilerden uzak, eksiksiz, mükemmel bir “Öğreti”dir. “Evrensel Öğreti” tamamlanıp kitap haline geldikten; kitleler, uluslar ve devletler tarafından benimsendikten sonra artık yeryüzünde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Açlık, sefalet, cehalet ve gelir dağılımındaki adaletsizlik ortadan kalkacaktır. Tüm insanlara saygı duymak ve onları mağdur etmemek gerekir. Mesela emekliler; onlar ömürlerini hizmet etmekle geçirmiş, kafası bilgi ve tecrübe ile dolu, saygıyı en fazla hak eden insanlardır. Bu şahıslara paraya en fazla ihtiyaç duydukları emeklilik döneminde insan haysiyetine yakışmayan düşük aylıklar vermek çok büyük bir günahtır. “Öğreti” bu tarz problemleri de çözecektir.  Çünkü “Sevin, verin ve erdemli olun” söylemiyle temellendirdiğimiz “Öğreti” önümüzdeki bin yıllar boyunca daha mutlu bir dünya, daha yaşanabilir bir evren oluşturabilmemizin formülüdür. Bu formülü tüm insanlık olarak benimsemeli, eğitimde önemle yer vermeli ve genetik kodlarımıza kazımalıyız.

“Öğreti” sonuçta mesajdır, fikirdir. O, “Bütüncül Akıl”dan gelir. En güçlü şey fikirdir. Yok olasıca atom bombaları ile bir bölgeyi, bir kıtayı veya bir gezegeni ortadan kaldırabilirsiniz; ama fikir ile sistemler kurabilir, sistemler yıkabilirsiniz; bombaları yok edip barış yapabilirsiniz; savaş kelimesini sözlükten çıkartabilirsiniz; aklınızı kullanıp dev sorunlar çözebilirsiniz; iyiye güzele doğru yönler çizebilirsiniz; nesillere rehber olup toplum inşa edebilirsiniz; her yanı aydınlatıp cennete çevirebilirsiniz; galaksilere gidip uzayda gezinebilirsiniz; ölümsüzlüğü bulup isteyene sunabilirsiniz; harikalar yaratıp evreni değiştirebilirsiniz.

Evreni değiştirirken bu işe önce kendimizden başlamalı, kendimizi değiştirmeli, 50 Erdemi edinmeli, “Tekamül Basamakları” içerisinde yükselmeli ve sonunda “İdeal Toplum”u mutlaka inşa etmeliyiz.

İnsanlar; geleceği tahmin edenler ve geleceği inşa edenler olmak üzere iki büyük kategoriye ayrılırlar. Siz de geleceği inşa edenlerden olmak istiyorsanız “Öğreti”ye sahip çıkın, onu her bakımdan destekleyin, öğrenin, içselleştirin ve günlük yaşamınızda uygulayın.

Her şeyin en iyisini Allah bilir.

Allah’ın dediği olur…

Öğreti Nedir?

Bu “Öğreti“de “Sevin, verin ve erdemli olun (Love, be giving and be virtuous)” sözleriyle tüm bilinçli varlıklara önerilen şey insanlıkta ve varlık aleminde bir aşamadır.

Öğreti Bölümleri

“Öğretimiz” aslında öylesine kapsamlıdır ki; bilim, felsefe ve din gibi bütün alanları ilgilendirmektedir. “Öğretimiz” (THE TEACHING OF YILDIZHAN)

Öğreti Soruları

Öğreti ile ilgili sıkça sorulan soruları ve detaylı anlatımlarını “Öğretimiz” (THE TEACHING OF YILDIZHAN) sitemizden takip edebilirsiniz.